HET PROGRAMMA

Het programma van donderdag 9 november 2023

08:15 - 09:00 uur

Ontvangst en registratie

09:00 – 09:15 uur

Welkomstwoord

Nathalie Cannegieter | Dagvoorzitter
Marisol Roosberg RA Msc | voorzitter bestuur; DCAA
09:15 – 10:00 uur

Keynote: Toekomstperspectieven op Koninkrijksrelaties vanuit een geopolitieke beschouwing

Mw. mr. S.F.C.’Suzy’ Römer | Voormalig minister president; Nederlandse Antillen
10:00 – 10:45 uur

Keynote: Future Proof door Scenario denken: ‘Aim for the Best, prepare for the Worst’

Arthur Izeboud RA | GRC Professional; Vanberkel en RiskJourney Academy

In control op het ondenkbare: Hoe Scenario Analyse je leert anticiperen op het onbekende, zowel de kansen als de bedreigingen.

In deze sessie geven we jullie een kijkje in de gereedschapskist van het vak scenario analyse in de zoektocht van samenlevingen, organisaties en individuen om voorbereid te zijn op de onzekerheden van de toekomst.

10:45 - 11:15 uur

Pauze

11:15 - 12:30 uur

Workshop: Toekomstbestendig leren innoveren

Lindomar Scoop | Registeraccountant (RA) en partner; IASC Corporate Finance Dutch Caribbean
Jochem Baars | Ondernemer/venture builder, investeerder en strategisch adviseur; Tellow
Joost Bergen | Ondernemer, Bankier, strategisch adviseur en investeerder in Fintechs
Zaal: Sessiezaal 3
Tijd: 11:15 – 12:30 uur

Succesvol innovatie operationaliseren? Tijdens deze interactieve workshop leer je waarom de innovatie agenda van cruciaal belang is voor de toekomst van elke onderneming. Aan de hand van inspirerende voorbeelden word je meegenomen in wat er nodig is om te innoveren en hoe bedrijven succesvolle samenwerkingen realiseren met start-ups en scale-ups.

Workshop: Aan de slag met scenario denken met de praktische casus: Curaçao, ‘de Silicon Valley van de Regio’

Dennis Hoogland | Strategieconsultant; De Ruijter Strategie
Arthur Izeboud RA | GRC Professional; Vanberkel en RiskJourney Academy
Zaal: Sessiezaal 2
Tijd: 11:15 – 12:30 uur

Dit betreft een verdieping op de plenaire sessie ‘futureproof met scenario denken, aim for the best, prepare for the worst’. Arthur en Dennis gaan met u aan  de slag om de theorie van scenariodenken daadwerkelijk te gaan toepassen op een casus die dichtbij u staat. Hierdoor is uw toolbox na afloop niet alleen gevuld met kennis en inzichten over welke kansen scenario denken u kan brengen. Ook heeft u de kennis een keer in de praktijk gebracht  in een positieve interactieve breakout. Regeren is vooruit zien!

Persoonlijk leiderschap & empowerment

Drs. Jocelyn Rebbens | economisch psycholoog en oprichtster; ReBBels
Zaal: Sessiezaal 1
Tijd: 11:15 – 12:30 uur

In deze veranderende digitale tijden doet directie en MT steeds meer aanspraak op je rol als sparringpartner. Het is dus belangrijk dat je weet wat er nodig is in de organisatie, dat je zaken tijdig signaleert en pro-actief je verantwoordelijkheid en eigenaarschap neemt als financial om dit op te pakken. In deze workshop denk je na over wat jou eigenlijk drijft, ‘aanzet’ en motiveert om jezelf te leiden en verantwoordelijk te stellen. Je wordt je bewust van je doel/missie in je huidige werk en ook hoe je dit concreet vertaalt in je werkwijzen, aanpak en uiteindelijk je resultaten en output (leiderschapskompas). Je wordt je daarnaast bewust van hoe je anderen beweegt en wat het begrip ‘engagement’ inhoudt.

Key learnings

 • Inspiratie voor jouw eigen leiderschap: waar kom jij je bed voor uit?
 • Functie van inspiratie en bezieling voor werkmotivatie en het meekrijgen van anderen
 • Duurzame persoonlijke inzetbaarheid start met een sterk ‘empowermentkompas’
 • Uitwerken van je empowermentkompas (waarom-hoe-wat)
 • Overtuig ‘extraverter management’ met je empowermentkompas: do’s & dont’s
 • 7 tips voor het effectief omgaan met weerstand
12:30 - 13:30 uur

Lunch

13:30 - 14:45 uur

De accountant in een ander milieu

Prof. dr. Dick de Waard RA | Hoogleraar auditing; Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen
Zaal: Sessiezaal 1
Tijd: 13:30 – 14:45 uur

Dick de Waard neemt u mee in de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, klimaat, impact en de ontwikkeling van regelgeving op het gebied van ondernemingsgedrag en verslaggeving. In Europa en in de Verenigde Staten van Amerika wordt gewerkt aan voorschriften op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving die in de Europese Unie al op korte termijn zullen worden omgezet in wetgeving. Dit is wetgeving die veel ondernemingen zal raken. Niet alleen de ondernemingen die het betreft, maar ook de ondernemingen in de keten. Ook voor de accountant is daarbij een rol weggelegd. Naast deze ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, roeren ook belangrijke organisaties als de NBA, AFM, VEB en Eumedion zich met een roep om meer transparantie en meer kaders. En daarnaast roept in Nederland de voorzitter van Milieudefensie de accountants op om hun rol op te pakken. Kortom: genoeg om te bespreken. Wat wordt hiervan de impact op het accountantsberoep?

Workshop Duurzame Vitaliteit

Dionne van Dijk, Msc | Arbeid en Organisatiepsycholoog NIP; Algemeen Pensioenfonds van Curacao
Zaal: Sessiezaal 2
Tijd: 13:30 – 14:45 uur

Duurzame Vitaliteit: ‘Zelfmanagement, aanpassingsvermogen en welbevinden in het ‘post-pandemische tijdperk’

Werk is een groot onderdeel van onze levens. Te meer als we fulltime werken in een high-pace werkomgeving waarin hoge eisen aan ons worden gesteld of wij deze zelf stellen, we flinke ambities hebben, bij willen blijven bij alle belangrijke ontwikkelingen op ons vakgebied en daarnaast ook nog voldoende ruimte willen hebben voor activiteiten in de privésfeer.

Vitaliteit is naast ontzettend belangrijk voor een goede gezondheid, een belangrijke voorspeller voor de wendbaarheid van mens en organisatie. Hoe men reageert op veranderingen in de omgeving is bepalend. Niet slechts om alle (digitale) ontwikkelingen bij te kunnen houden, maar ook om onverwachte situaties zoals die van afgelopen jaar met de coronacrisis blijvend het hoofd te kunnen bieden.

Maar wat zijn nu de kerndimensies om je vitaliteit te verhogen? Waar begin je en hoe pak je het aan? Tijdens de workshop vergroot je je inzicht op het gebied van vitaliteit, en krijg je ook een aantal concrete, praktische handvaten om zelf te kunnen implementeren. We gaan in op onder meer motivatie, autonomie, energie, het stellen van reële doelen en het versterken van focus en wilskracht. Aan het einde van de workshop ben je je bewuster van wat jij kunt doen en hoe je (nog) gezonder en met nog meer energie je werk kunt doen of dat van anderen positief kunt beïnvloeden.

Workshop: Versterk je advies- & overtuigingskracht

Marielle van den Broek | directeur; MAEK Academie
Zaal: Sessiezaal 3
Tijd: 13:30 – 14:45 uur

Wil jij vanuit je financieel adviseursrol nóg steviger aan tafel zitten met directie en andere stakeholders? Volg dan deze workshop, je leert:

 • Hoe je de ‘trusted advisor’ wordt van jouw gesprekspartners.
 • Hoe je draagvlak krijgt van je stakeholders voor jouw financiële adviezen.
 • De bewezen principes voor meer overtuigingskracht in je gesprekken.
14:00 - 15:15 uur

Pauze

15:15 – 16:00 uur

Fair taxation in a sustainable world

Mr. Germaine Rekwest | Wetenschappelijk docent; University of Curaçao

Curaçao heeft decennialang internationaal geconcurreerd door fiscale preferentiële regimes in de belastingwetgeving op te nemen. Deze regimes zijn echter onder grote internationale druk komen te staan, toen de OESO en de EU de strijd aangingen tegen het ontwijken van belastingen en wereldwijd de standaard van eerlijke belastingheffing – Fair taxation – introduceerden. Maar wat is fair? Dat zal verschillend zijn bij de relatie tussen landen en de relatie binnen één land. Fairness kan alleen als iedereen hun fair share bijdraagt, waarbij geen plaats is voor agressieve belastingplanning. Een andere ontwikkeling is de bewustwording van ondernemingen van het belang om transparant te zijn over de ‘fair share’ aan belastingen die zij betalen. Tax Footprint reports worden als instrument voor deze transparantie gebruikt. In dit kader neemt ook de aandacht voor Environmental, Social and Governance (ESG) in de duurzaamheidsstrategie van ondernemingen neemt steeds verder toe. Sustainability, ESG en fiscaliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar welke betekenis hebben deze begrippen en hoe kan een fiscale strategie worden gekoppeld aan ESG-ambities?

16:00 – 16:45 uur

Keynote: Positieve Psychologie: Veerkrachtig de toekomst in

Drs. Jocelyn Rebbens | economisch psycholoog en oprichtster; ReBBels

De ene crisis of verandering is nog niet afgerond of de volgende staat voor de deur. En ze zijn enorm impactvol. Tijdens dit congres zoomen we in toekomstbestendigheid voor de financial. En vooral welke regie en mogelijkheden dit voor jou in je vak en als professional biedt. Als psycholoog voeg ik er graag een volgende term aan toe: Resilience! Oftewel persoonlijke veerkracht en weerbaarheid. Want niet iedereen staat te springen op weer een volgende verandering. Sterker nog, mogelijk schiet je in de weerstand of paniek. Echter als financial ben je een onmisbare schakel in het slagen dan wel mislukken van elke nieuwe aanpak of strategie.

Tijdens deze keynote ontdek je hoe jij er voor kunt zorgen dat je zelf open blijft staan voor nieuwe werkwijzen & verandering en hoe je hier persoonlijk veerkrachtiger mee om kunt blijven gaan. Met een dikke knipoog naar de missers en de dingen die niet meteen goed gaan. Want persoonlijke weerbaarheid is juist opkrabbelen, doorzetten en meeveren nadat je even gevallen bent. Om uiteindelijk samen tot een positief resultaat te komen. Waar je samen trots op mag zijn! Dus kom uit je comfortzone.

Key learnings

 • Belang van Positieve Psychologie op de werkvloer
 • Inzicht in positief psychologisch kapitaal
 • Focus op FLOW en werken vanuit je talent
 • Betekenis van resilience, persoonlijke veerkracht en weerbaarheid
 • Back to basics: wat we kunnen leren van kinderen
 • 5 tips voor meer veerkracht en plezier in je werk morgen
16:45 - 17:00 uur

Korte pauze

17:00 – 18:00 uur

Ubuntu and leadership (virtueel)

Mpho Tutu van Furth | predikant, kunstenaar, auteur en public speaker

How can the African concept of ubuntu create courageous leadership in our current reality? Can reframing our work relationships rescue us from fear of missteps and embolden us to lead? Ubuntu recognises that in order for me to achieve my best I require you to be your best. Ubuntu-based leadership summons and celebrates excellence. This form of leadership is both inspiring and accessible.  Whether teams are public-facing or internally focussed ubuntu-based leadership ensures the best possible outcome for the end-client while nurturing the skills and experience of the worker. In this keynote we will suggest some easy shifts in thinking and behaviour that enable participants to harness their ubuntu in order to help themselves and their teams flourish. We will discuss diversity & inclusion, as well the #itoomentoring project for your women to support them in their career.

18:00 – 18:00 uur

Afsluiting en wrap up

Nathalie Cannegieter | Dagvoorzitter

Het programma van vrijdag 10 november 2023

08:15 - 09:00 uur

Ontvangst en registratie

09:00 – 09:15 uur

Opening dag 2

Nathalie Cannegieter | Dagvoorzitter
09:15 – 10:00 uur

Vertrouwen in het maatschappelijk verkeer 2.0

Kris Douma | Voorzitter; NBA

Kris Douma geeft een strategische update over de ontwikkeling binnen het vakgebied en de beroepsorganisatie NBA. Hij gaat terug naar de basis en kijkt ook vooruit naar de toekomst.

De kernthema’s fraude, continuïteit en duurzaamheid staan hoog op de agenda. Daarnaast gaat hij in op vragen: wat wil je als accountant betekenen binnen de beroepsgroep? Hoe ga je als organisatie om met het publieke belang?

 

10:00 – 10:45 uur

Keynote: What the h@ck!

Maria Genova | journalist en schrijfster

Elk jaar worden miljoenen mensen slachtoffer van cybercrime. Ook steeds meer organisaties worden gehackt. Tijdens deze laagdrempelige en interessante sessie vertelt onderzoeksjournalist Maria Genova over de nieuwste trucs van hackers en de steeds grotere impact van datalekken. De sessie is interactief, met veel voorbeelden uit de praktijk.

Maria Genova, bekend van de boeken ‘Komt een vrouw bij de h@cker’ en ’Snel geleerd, slim online’ en neemt je ook kort mee naar de digitale toekomst. Wat betekent de supersnelle digitalisering voor de accountants?

10:45 - 11:15 uur

Pauze

11:15 - 12:30 uur

Verdiepingsworkshop: Hoe winnen we het van de cybercriminelen?

Maria Genova | journalist en schrijfster
Zaal: Sessiezaal 1
Tijd: 11:15 – 12:30 uur

Praktisch aan de slag met cyberdreigingen en de gevolgen.

Tijdens deze workshop krijg je met diverse cyber-dilemma’s te maken. Dilemma’s die steeds meer bedrijven en organisaties aan den lijve ondervinden. Zoals: wel of niet met de criminelen onderhandelen als je gehackt wordt? En wat als een onderneming dreigt failliet te gaan door een hack? Wat zijn de beste preventieve maatregelen? Wat is de rol van een accountant? Als we überhaupt de strijd tegen de cybercriminelen kunnen winnen: hoe dan? Een zeer praktische en leerzame workshop over hacks, datalekken en de beste manieren van preventie.

 

MovieLearning: Op Reis | Leiderschap in audit teams herontdekt

Roy Jansen | Leiderschapstrainer en Partner; Grant Thornton
Zaal: Sessiezaal 3
Tijd: 11:15 – 12:30 uur

Wanneer wij de ontwikkeling van audit teams willen begrijpen, doen we er goed aan om teamontwikkeling te zien als een reis met ups and downs, met stabiele periodes en heftige transformaties. Ieder team heeft zijn eigen ritme en eigen unieke verhaal. Tijdens deze workshop zal Roy belangrijke wetmatigheden de revue laten passeren die helpen om de ontwikkeling van de teams in je organisatie niet alleen te begrijpen, maar ook positief te beïnvloeden en sturen.

De sessie wordt verzorgd met behulp van MovieLearning. Sprekende voorbeelden van menselijk gedrag uit films worden gebruikt, daarmee invulling gevend aan het principe: ‘Don’t tell them, show them’. Film heeft impact op ons als publiek. In de bioscoop zijn we één met de karakters. We voelen hun spanning, hun uitdagingen, hun verdriet en hun vreugde. Doordat we ons verplaatsen in de karakters herkennen we vergelijkbare processen in onszelf. Dit psychologische aspect van identificatie wordt toegepast bij het gebruik van MovieLearning.

Reserveer je plaats voor deze interactieve sessie met inspirerende en aangrijpende fragmenten van teams in actie, zodat je maandag direct in je eigen organisatie aan de slag kan.

Workshop: Positieve Psychologie voor meer werkplezier

Drs. Jocelyn Rebbens | economisch psycholoog en oprichtster; ReBBels
Zaal: Sessiezaal 2
Tijd: 11:15 – 12:30 uur

Waar mensen samenwerken lopen zaken regelmatig anders dan je verwacht. En zeker in deze hybride chaotische (werk)samenleving. Het gedrag plus de emoties en het gevoel van jou zelf en dat van de collega’s om je heen, bepalen in grote mate je werkplezier. Maar soms ook het uitblijven daarvan. En de meeste mensen willen heel graag grip op die emoties. Echter dat gaat in de meeste gevallen niet lukken.

Wat kan wel? Grip op je gedachten! Het is toch veel leuker om met meer humor en positief denkvermogen met elkaar samen te werken. Vergroot je mogelijkheden en verdiep je eens in de achterliggende psychologie en het nut van de succesfactor positief denken. Hierdoor begrijp je beter wat jou zelf en anderen beweegt en wat de consequenties van je gedrag zijn. Waardoor jij meer keuze en grip hebt op de samenwerking, je succes en je persoonlijke groei als financial.

Key learnings

 • Ontdek je de psychologische betekenis van werk voor jezelf
 • Weet je positieve en geweldloze communicatie in te zetten bij het voeren van het oprechte gesprek
 • Ga je aan de slag met een eenvoudig model om je gedachten, je emoties, je gevoel en de consequenties ervan/gedrag positiever te sturen (RET);
 • Leer je humor en positief roddelen als ‘winstpakker’ voor lastige situaties te benutten;
12:30 - 13:30 uur

Lunch

13:30 - 14:45 uur

Workshop Organisatie en politieke sensitiviteit

Eva van Wijngaarden | management consultant; risicomanagement en auditing
Zaal: Sessiezaal 1
Tijd: 13:30 – 14:45 uur

Om als financial in het publieke domein dingen voor elkaar te krijgen is het noodzakelijk om je in het spel van macht en invloed te begeven. Hoe politieker de organisatie, hoe belangrijker het is de informele organisatie te doorgronden en het eigen gedrag af te stemmen op de mogelijkheden die zich voordoen om dingen voor elkaar te krijgen.

De cursus Organisatie en politieke sensitiviteit geeft je nieuwe perspectieven op de rol van macht, manieren om macht te krijgen en persoonlijke handvatten om invloed uit te oefenen.

Samenwerking tussen externe accountant en internal auditor

Ruud de Dood | Certified Internal Auditor, Registeraccountant als Certified Fraud Examiner; Audit Force BV
Zaal: Sessiezaal 3
Tijd: 13:30 – 14:45 uur

In deze workshop wordt via een interactieve discussie besproken hoe en onder welke voorwaarden external auditors en internal auditors gebruik kunnen maken van elkaars werkzaamheden. De workshop gaat zowel in op de regelgeving van NBA en IIA als op de praktische kant door het delen van ervaringen en voorbeelden op dit gebied.

Diversiteit, inclusie en de best presterende teams

Bouchra Talidi | Leiderschapscoach, trainer en directeur; Inclusioncy
Bastiaan Verberne | Trainer, programmamaker, adviseur
Zaal: Sessiezaal 2
Tijd: 13:30 – 14:45 uur

Diversiteit en inclusie gaat over jou en mij en hoe we samen tot de beste prestaties kunnen komen. In deze workshop leer je over het belang van een diverse en inclusieve werkomgeving. Je leert ook wat deze veel gebruikte begrippen inhouden en wat de onderzochte meerwaarde van deze thema’s zijn voor organisaties. Daarnaast leer je over de werking van ons brein gerelateerd aan diversiteit en inclusie. Je leert patronen van stereotypering herkennen en je krijgt tips hoe hier mee om te gaan. Samen gaan we het goede gesprek aan over wat dit onderwerp voor jou betekent in je dagelijkse werkpraktijk.

De workshop wordt gegeven door Bouchra Talidi en Bastiaan Verberne van organisatieadviesbureau Inclusioncy.

14:00 - 15:15 uur

Pauze

15:15 – 15:45 uur

Ontwikkelingen op Curacao

Hildegard Nefs | Senior manager BPS Consulting & Process Optimization.; Deloitte
15:45 – 16:45 uur

Paneldiscussie over toekomstbestendig Curaçao en COHO

Mw. mr. S.F.C.’Suzy’ Römer | Voormalig minister president; Nederlandse Antillen
Kris Douma | Voorzitter; NBA
Guy Cozijns | Econoom, Docent en schrijver
16:45 – 17:00 uur

Afsluiting en wrap up

Nathalie Cannegieter | Dagvoorzitter
Marisol Roosberg RA Msc | voorzitter bestuur; DCAA
17:00 - 19:00 uur

HAPPY HOUR