Korte pauze

Verdiepingsworkshop: Hoe winnen we het van de cybercriminelen?

Praktisch aan de slag met cyberdreigingen en de gevolgen.

Tijdens deze workshop krijg je met diverse cyber-dilemma’s te maken. Dilemma’s die steeds meer bedrijven en organisaties aan den lijve ondervinden. Zoals: wel of niet met de criminelen onderhandelen als je gehackt wordt? En wat als een onderneming dreigt failliet te gaan door een hack? Wat zijn de beste preventieve maatregelen? Wat is de rol van een accountant? Als we überhaupt de strijd tegen de cybercriminelen kunnen winnen: hoe dan? Een zeer praktische en leerzame workshop over hacks, datalekken en de beste manieren van preventie.

 

Opening dag 2

Workshop: Toekomstbestendig leren innoveren

Succesvol innovatie operationaliseren? Tijdens deze interactieve workshop leer je waarom de innovatie agenda van cruciaal belang is voor de toekomst van elke onderneming. Aan de hand van inspirerende voorbeelden word je meegenomen in wat er nodig is om te innoveren en hoe bedrijven succesvolle samenwerkingen realiseren met start-ups en scale-ups.

Workshop Organisatie en politieke sensitiviteit

Om als financial in het publieke domein dingen voor elkaar te krijgen is het noodzakelijk om je in het spel van macht en invloed te begeven. Hoe politieker de organisatie, hoe belangrijker het is de informele organisatie te doorgronden en het eigen gedrag af te stemmen op de mogelijkheden die zich voordoen om dingen voor elkaar te krijgen.

De cursus Organisatie en politieke sensitiviteit geeft je nieuwe perspectieven op de rol van macht, manieren om macht te krijgen en persoonlijke handvatten om invloed uit te oefenen.

De accountant in een ander milieu

Dick de Waard neemt u mee in de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, klimaat, impact en de ontwikkeling van regelgeving op het gebied van ondernemingsgedrag en verslaggeving. In Europa en in de Verenigde Staten van Amerika wordt gewerkt aan voorschriften op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving die in de Europese Unie al op korte termijn zullen worden omgezet in wetgeving. Dit is wetgeving die veel ondernemingen zal raken. Niet alleen de ondernemingen die het betreft, maar ook de ondernemingen in de keten. Ook voor de accountant is daarbij een rol weggelegd. Naast deze ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, roeren ook belangrijke organisaties als de NBA, AFM, VEB en Eumedion zich met een roep om meer transparantie en meer kaders. En daarnaast roept in Nederland de voorzitter van Milieudefensie de accountants op om hun rol op te pakken. Kortom: genoeg om te bespreken. Wat wordt hiervan de impact op het accountantsberoep?

Paneldiscussie over toekomstbestendig Curaçao en COHO

Ontwikkelingen op Curacao

Samenwerking tussen externe accountant en internal auditor

In deze workshop wordt via een interactieve discussie besproken hoe en onder welke voorwaarden external auditors en internal auditors gebruik kunnen maken van elkaars werkzaamheden. De workshop gaat zowel in op de regelgeving van NBA en IIA als op de praktische kant door het delen van ervaringen en voorbeelden op dit gebied.

Diversiteit, inclusie en de best presterende teams

Diversiteit en inclusie gaat over jou en mij en hoe we samen tot de beste prestaties kunnen komen. In deze workshop leer je over het belang van een diverse en inclusieve werkomgeving. Je leert ook wat deze veel gebruikte begrippen inhouden en wat de onderzochte meerwaarde van deze thema’s zijn voor organisaties. Daarnaast leer je over de werking van ons brein gerelateerd aan diversiteit en inclusie. Je leert patronen van stereotypering herkennen en je krijgt tips hoe hier mee om te gaan. Samen gaan we het goede gesprek aan over wat dit onderwerp voor jou betekent in je dagelijkse werkpraktijk.

De workshop wordt gegeven door Bouchra Talidi en Bastiaan Verberne van organisatieadviesbureau Inclusioncy.