De accountant in een ander milieu

Prof. dr. Dick de Waard RA | Hoogleraar auditing; Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen

Dick de Waard neemt u mee in de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, klimaat, impact en de ontwikkeling van regelgeving op het gebied van ondernemingsgedrag en verslaggeving. In Europa en in de Verenigde Staten van Amerika wordt gewerkt aan voorschriften op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving die in de Europese Unie al op korte termijn zullen worden omgezet in wetgeving. Dit is wetgeving die veel ondernemingen zal raken. Niet alleen de ondernemingen die het betreft, maar ook de ondernemingen in de keten. Ook voor de accountant is daarbij een rol weggelegd. Naast deze ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, roeren ook belangrijke organisaties als de NBA, AFM, VEB en Eumedion zich met een roep om meer transparantie en meer kaders. En daarnaast roept in Nederland de voorzitter van Milieudefensie de accountants op om hun rol op te pakken. Kortom: genoeg om te bespreken. Wat wordt hiervan de impact op het accountantsberoep?