Het hanteren van soft controls bij organisatievernieuwing

John Cijntje | CEO; Autobusbedrijf Curaçao.