Keynote: Toekomstperspectieven op Koninkrijksrelaties vanuit een geopolitieke beschouwing

Mw. mr. S.F.C.’Suzy’ Römer | Voormalig minister president; Nederlandse Antillen