Fair taxation in a sustainable world

Mr. Germaine Rekwest | Wetenschappelijk docent; University of Curaçao

Curaçao heeft decennialang internationaal geconcurreerd door fiscale preferentiële regimes in de belastingwetgeving op te nemen. Deze regimes zijn echter onder grote internationale druk komen te staan, toen de OESO en de EU de strijd aangingen tegen het ontwijken van belastingen en wereldwijd de standaard van eerlijke belastingheffing – Fair taxation – introduceerden. Maar wat is fair? Dat zal verschillend zijn bij de relatie tussen landen en de relatie binnen één land. Fairness kan alleen als iedereen hun fair share bijdraagt, waarbij geen plaats is voor agressieve belastingplanning. Een andere ontwikkeling is de bewustwording van ondernemingen van het belang om transparant te zijn over de ‘fair share’ aan belastingen die zij betalen. Tax Footprint reports worden als instrument voor deze transparantie gebruikt. In dit kader neemt ook de aandacht voor Environmental, Social and Governance (ESG) in de duurzaamheidsstrategie van ondernemingen neemt steeds verder toe. Sustainability, ESG en fiscaliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar welke betekenis hebben deze begrippen en hoe kan een fiscale strategie worden gekoppeld aan ESG-ambities?