Samenwerking tussen externe accountant en internal auditor

Ruud de Dood | Certified Internal Auditor, Registeraccountant als Certified Fraud Examiner; Audit Force BV

In deze workshop wordt via een interactieve discussie besproken hoe en onder welke voorwaarden external auditors en internal auditors gebruik kunnen maken van elkaars werkzaamheden. De workshop gaat zowel in op de regelgeving van NBA en IIA als op de praktische kant door het delen van ervaringen en voorbeelden op dit gebied.