Hildegard Nefs

Senior manager BPS Consulting & Process Optimization. | Deloitte

Hildegard heeft meer dan 20 jaar ervaring in verschillende rollen binnen de publieke sector. Haar expertise beslaat project-, programmaen lijnmanagementpolitiek-bestuurlijke advisering en het brede sociaal-economische domein. In haar meest recente positie als plaatsvervangend Vertegenwoordiger van Nederland in Curaçao was zij verantwoordelijk voor diplomatieke representatie en de algehele leiding van de vestiging in Willemstad. Tijdens de pandemie was zij medeverantwoordelijk voor crisisbeheersing in het Caribisch deel van het Koninkrijk.  

Hildegard begon haar loopbaan als onderzoeker aan de Harvard Graduate School of Education. Na haar terugkeer in Nederland werkte zij enkele Jaren bij het ministerie van OnderwijsCultuur en WetenschapHaar politieke betrokkenheid verdiepte zich tijdens haar functie als adviseur bij een politieke fractie in de Tweede Kamer. Na een korte periode werkzaam te zijn geweest als adviseur Public Affairs, keerde zij terug naar het publieke domein bij de gemeente Amsterdam. Daar was zij achtereenvolgens adviseur en projectleider tot haar promotie naar Hoofd Onderwijs in 2011. In 2013 initieerde zij een samenwerking op het terrein van onderwijs, de strijd tegen schooluitvaljeugdwerkloosheid en -delinquentie, met het Caribisch deel van het KoninkrijkNamens de gemeente Amsterdam en de Nederlandse overheid verhuisde zij naar Curaçao om deze samenwerking vorm te geven. Van 2018 – 2022 vervulde zij een tweede termijn in de Cariben, dit maal voor het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Presentaties:

Ontwikkelingen op Curacao | 15:15 – 15:45 | Plenaire zaal