Mw. mr. S.F.C.’Suzy’ Römer

Voormalig minister president | Nederlandse Antillen

Mw. mr. S.F.C.’Suzy’ Römer is in 1959 op Curaçao geboren en studeerde rechten, hoofdrichtingen burgerlijkrecht en strafrecht, aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Aansluitend op haar studie in 1984 werd zij wetenschappelijke medewerkster en docente bij de dezelfde faculteit. In 1986 werd zij advocate in Curaçao. Tussen 1992 en 2002 was ze betrokken bij de publieke sector en als zodanig lid van de Eilandsraad van Curaçao, lid van de Staten van de Nederlandse Antillen, minister van Justitie, minister van Economische Zaken en tweemaal Minister-president van de toenmalige Nederlandse Antillen.  

Vanaf 2002 bekleedde zij meerdere bestuursfuncties in de particuliere sector. Ze was op verzoek van de Antilliaanse regering adviseur in het staatkundig traject van 2006 tot 2010 voor vorming de nieuwe staatkundige structuur van het Koninkrijk.  

Tevens was zij van 2010 tot 2015 plaatsvervangend lid van het Constitutioneel Hof van Sint Maarten, tot zij als minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning en vervolgens minister van Volksgezondheid, Milieu en Natuur lid werd van de regering van Curaçao (2015-2020).  

Suzy heeft meerdere wetenschappelijke publicaties op haar naam en is verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de University of Curaçao.