Ruud de Dood

Certified Internal Auditor, Registeraccountant als Certified Fraud Examiner | Audit Force BV

Ruud de Dood is zowel Certified Internal Auditor, Registeraccountant als Certified Fraud Examiner. Via Audit Force BV heeft hij zowel ervaring in audit & assurance, fraude onderzoeken als in het opzetten en ondersteunen van Internal Audit afdelingen in Nederland, Curaçao, Aruba en Suriname. Daarnaast is hij voorzitter van IIA Curaçao, examinator Accounting Information Systems/Interne Beheersing aan de Universiteit van Amsterdam en verzorgt hij voor de IIA gecertificeerde praktische trainingen. Ruud weet de trainingen altijd interessant te houden door het vertellen van veel anekdotes en ervaringen uit zijn jarenlange praktijk. Soms komen de verhalen uit zijn tijd bij de Luchtmacht en de uitzending voor de Verenigde Naties boven tafel, maar dan lopen we het gevaar dat het programma uitloopt.

Presentaties: